getting your ducks in a row

Laatst was ik aan het lunchen met een broodje, een soepje en een collega. Hij zat al een tijd langer in de IT dan ikzelf en hij herinnerde zich ook nog levendig een reclame campagne van IBM in de jaren tachtig, toen de ‘Personal Computer’ zijn opgang maakte. In die campagne speelde Charlie Chaplin de hoofdrol, en hij prees de software producten van IBM aan. Ik was ietwat geïntrigeerd door de opzet van die campagne: Charlie Chaplin als promotor van automatisering? De laatste ‘silent film’ die Charlie Chaplin maakte was Modern Times, en daarin is hij, op hilarische manier, slachtoffer van een zenuw inzinking door de monotonie en tirannie van het bandwerken (1). Modern Times opent dan ook met beelden van schapen die worden geleid tussen hekken, en dat beeld vloeit dan over in pendelaars die uit treinen stromen richting de prikklokken. In de IBM reclame probeert Charlie Chaplin een groep eenden (2) te leiden in de richting van een software product van IBM, ‘Assistant series’ (3), vergelijkbaar met Microsoft Office. En het lukt hem zowaar nog ook, die Charlie Chaplin toch! De tagline van de reclame is dan ook ‘getting your ducks in a row’, en dat allemaal dankzij die slimme jongens van IBM. Modern Times was een aanklacht tegen de ontmenselijking van de vooruitgang, maar die aanklacht is in de media campagne van IBM helemaal uitgehold en vervangen door haar tegenhanger, een aanprijzen (4). Toch werd de campagne wel degelijk gesteund door de erfgenamen van Charlie Chaplin (5) en ze was ook erg gesmaakt door het grote publiek. Eendjes moeten in een rijtje als ze achter hun mama aan zwemmen of waggelen. Eenden vliegen ook in V formatie achter elkaar voor minder lucht weerstand. Voor de rest doen eenden niets met rechte lijnen. Het leven laat zich immers niet controleren en op een rechte lijn zetten.


(1) De volledige film staat ook op Vimeo, https://vimeo.com/82962957
(2) De reclame staat op YouTube, https://m.youtube.com/watch?v=Ji3EdC8j2lE
(3) Filing Assistant, Graphing Assistant, Planning Assistant, Writing Assistant en Reporting Assistant
(4) http://xroads.virginia.edu/~drbr/caputi.html
(5) Ze hadden de rechten wel degelijk verkocht aan IBM, zie http://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC35folder/IBMtramp.html

Bron foto: https://twitter.com/_mememenu/status/628185395390382080

One thought on “getting your ducks in a row

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.