dien betere wereld begint be A!

Mijn vrouw roept mij regelmatig tot de orde als ik weer eens oeverloos blijf doorzagen. Ik weet dat ik daar ‘talent’ voor heb. Na mijn blog en verscheidene posts op facebook, had ik mij dan ook voorgenomen om niet verder te reageren op het visumcircus voor het Syrisch gezin. Tόt ik een post zag passeren van Theo Francken zelf met als titel ‘Asielvisachaos’ (1).

Het is een kort stuk dat de historiek schetst van de versoepeling van het beleid rondom asiel aanvragen in Zwitserland in 2013. Dat leidde toen erg snel tot een onbeheersbare stortvloed aan aanvragen waarop dan ook een snelle verstarring van de eerdere versoepeling volgde. Het stuk besluit met de vaststelling dat “het overgrote deel van de bevolking hier totaal niet van wil weten. En dat telt toch ook nog mee in een democratie. Of heb ik het mis?”. Maar wil de bevolking niet weten van de ‘asielvisakwestie’ omdat ze wil dat het visum niet wordt toegekend of wil ze net wél dat het wordt toegekend? Of wil de bevolking vooral dat het politiek debat en beleid hierover meer sereen (of professioneel, kies maar) zou verlopen? Wat wil de bevolking nu precies?

Ik begreep het zelf nog steeds niet. Gelukkig hebben we daar politiekers voor die dat allemaal haarfijn weten, en ik heb daarom ook de vraag voorgelegd eerst aan het kabinet van de staatssecretaris en daarna ook rechtstreeks aan hemzelf (2). In afwachting van een antwoord lijkt het mij alvast alsof deze zaak moedwillig wordt vereenvoudigd tot het punt dat ze alleen nog maar fout kán worden voorgesteld. Net alsof hier niet het asielbeleid wordt verdedigd maar eerder de partij propaganda wordt opgeblonken (3).

Het discours van de partij legt steevast de klemtoon op efficiëntie, en veel van haar boegbeelden komen mij ook inhoudelijk bekwaam en professioneel over. “Verandering voor vooruitgang”, weet je wel, en wie kan daar nu ook tegen zijn? De kiem van de wil voor verandering is echter de walging van de huidige democratische structuur van ons land, die “rot” (4) is door het ‘gearrangeerd huwelijk’ van twee landsdelen die elkaars groei nu in de weg zouden staan. De kiem van de wil voor verandering is dus een fundamentele onvrede waarvan de oorzaak wordt geprojecteerd op ‘de andere’. De droom die hier tegenover wordt gesteld is een onafhankelijke en sterke Republiek Vlaanderen in Europa, waarin migranten zéker welkom zijn zolang ze zich integreren én ze nuttig kunnen bijdragen aan die Republiek (5). Ook asielzoekers zijn ‘welkom’ volgens de geldende internationale geldende verdragen. En uiteraard zal de Republiek internationaal ook solidair zijn, toch in verhouding tot haar mogelijkheden. Efficiënt zeker, maar ook menselijk kil als je niet enkel door een neo-liberale Vlaamse bril naar de wereld kijkt.

Het pleidooi van de staatssecretaris (6) past perfect in de visie van de partij van ‘gecontroleerde’ migratie en asiel. Mijn pleidooi is dat dit ene gezin kán geholpen worden. Beide pleidooien botsen niet op technische, maar op ideologische gronden, en een verzoening lijkt dan ook uitgesloten. In deze periode van feesten kan ik alleen maar de hand uitreiken en besluiten met een geleende wijsheid: wees de verandering die je wil zien in de wereld (7).

“allemol te samen oep de eerst rij, dien betere wereld begint echt be A!”

Slongs Dievanongs – Lacht nor mij


(1) Deze post is dan ook als het ware mijn laatste reactie, “one for the road!”. Hmm, eigenlijk hoor ik mezelf dat wel veel méér als één keer zeggen, wanneer ik eens een glas ga drinken. Ik zou er dus maar niet op wedden dat het hierbij blijft.
(2) Ik wacht nog op een antwoord, maar verwacht niet echt dat er een zal volgen.
(3) “Propaganda is een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtegoed te winnen door het bespelen van de publieke opinie. Dit wordt bewerkstelligd door het bewust verspreiden van eenzijdige en/of verzonnen informatie. Het woord propaganda vindt zijn oorsprong in het Latijnse propagare dat uitbreiden of voortplanten betekent.” Bron: Wikipedia. De partij is alvast erg begaan met communicatie, zo ook volgens dit artikel in de Tijd “Het geheime wapen van de N-VA“.
(4) Toegegeven, de term “rot” haal ik niet uit een communicatie van de partij zelf, maar wel uit een boek van de man die de campagne opstelde en uitvoerde in 2014. Hij schreef een boek, “Gebrandmerkt”, over het opstellen van die campagne en wat hij tijdens dat project meemaakte, ook op persoonlijk vlak. De term “rot” wordt aangehaald op pagina 104 in de volgende paragraaf:

“Haal het hoofdkwartier van de EU weg uit Brussel, schaf wat fiscale voordelen voor multinationals af, en jaag nog wat meer ondernemers, academici en jong talent weg, why not, maak het karwei af, zou ik zeggen. Het zegt allemaal iets over de vergevorderde staat van rot waarin het land misschien wel meer verkeert dan wij denken.”

(5) Ik heb enkele documenten gelezen van de N-VA zelf en ook enkele andere bronnen geraadpleegd om de ideologie van de partij beter te begrijpen. Bronnen die ik kan aanraden zijn de beginselverklaring, het manifest, het programma op de web-site zelf en tenslotte een artikel op dewereldmorgen.be die een doctoraatsthesis over de ideologie van de partij bespreekt.
(6) Het pleidooi is dat technisch gesproken een asiel aanvraag enkel kan op ons grondgebied, en dat de motivatie voor de kortverblijfvisum een asielaanvraag is, wat geen gegronde motivatie is voor een korteverblijfvisum.
(7) Deze spreuk wordt vaak toegekend aan Gandhi, maar blijkt een wat al te eenvoudige inkorting te zijn van zijn woorden. In dit artikeltje vindt je de volledige oorspronkelijke tekst.
(8) Ik kwam erg toevallig op de clip uit van Slongs. Ik was op YouTube naar de remix aan het luisteren van “Zet die ploat af. In vredesnaam, zet die ploat af! Allez jong, we zitten rechtstreeks in het nieuws. Wat een idioot!“, het moment net na de overwinning toen Bart de Wever even zijn ‘cool’ verloor. Na die video startte op mijn computer de clip van Slongs, en ik hoorde die zin ” dien betere wereld begint echt be A” in het refrein, waar dit artikel uiteindelijk helemaal rond draait. Toeval?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.