wie verzint dat hier toch allemaal

Als de wegen van God ondoorgrondelijk zijn, hoe is het dan wel niet gesteld met de wegen van zijn onvolmaakte en zondige kinderen? Ze verheffen hun waardes tot wetten en dwingen die dan af van de kosmos, die er onverstoorbaar bij blijft. Het is een bij voorbaat verloren strijd die toch gestreden moet worden, wil je mens blijven. Vanbinnen brandt de passie, hoop of geloof en maakt zo vurige strijders, en soms een hoopje as, burned out. Voor Bob had die passie altijd iets met intellectueel puzzelwerk te maken gehad. In de beginperiode van zijn loopbaan, vond hij grote voldoening in technische uitdagingen. Er was altijd wel een volgende onmogelijke opdracht waar hij zich helemaal in kon uitleven. In vergelijking met zijn collega’s spendeerde hij veel tijd aan het doordenken van de concepten achter het probleem, en aan het uitklaren van de bepalende details uit het dossier. Eens dat hij overtuigd was van de oplossing, kon niets hem nog stoppen om die ook te realiseren. Hij kende geen grotere voldoening dan die van zijn schouders onder een probleem te zetten om dat daarna ook op te lossen, dankzij eigen gepuzzel en inzet. Had hij het daar maar bij gehouden, en die onrustige honger naar meer genegeerd. Wou hij meer aanzien, erkenning? Hij kon er zijn vinger nu niet meer opleggen, maar hij herinnerde zich maar al te goed dat hij een grotere hefboom zocht voor zijn inzicht en inzet, er lonkten meer prangende problemen naar hem dan de puur technische. Het onaangesproken potentieel van projecten en project teams mee helpen aanspreken en tot hun recht laten komen, dat was pas een missie. Het beeld van de hefboom overschaduwde al snel Bob’s denken en had een verpletterende invloed op zijn motivatie. Uiteindelijk keerde hij daarom de pagina van het technisch puzzelen en koos voor een hefboom job. Hij had lang op zijn hefboom blijven duwen, hij was er met zijn volle gewicht op gaan liggen, hij had er op staan springen, maar hij kreeg de zaak toch niet in beweging. Uiteindelijk zag hij het, kennis mag dan al macht zijn, maar macht is lang niet alleen kennis. Impact in groepen kwam eigenlijk vooral door grote invloed en niet zo zeer uitsluitend door groot inzicht. Die conclusie sluimerde ergens vanbinnen zonder echt volledig tot uiting te komen, behalve dan bij de occasionele uitbarsting. Zo was hij vorige maand gestart aan een project dat van meet af aan alles tegen had. Te weinig budget, niet de juiste mensen, een te vaag lastenboek, een te krappe timing en een project sponsor die geen tijd kon vrijmaken. Met al zijn goede wil had hij dan toch een haalbaar pad uitgekerfd met de middelen die voorhanden waren, een pad dat hij zelf zou verdedigen en ook zou waarmaken, verdomme. Net voor het weekend nam de sponsor hem apart en vertelde hem zakelijk dat hij het project stop zette vanwege een fusie van activiteiten met een zuster bedrijf. Bob deed zijn bril traag af, klapte licht trillend zijn schrift dicht en zei tussen gecrispeerde tanden “wie verzint dat hier toch allemaal?” en liep prompt het bureau uit.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.