over het delegeren van kritisch denken

Kritisch denken onderscheidt zich blijkbaar van het ‘normale’ denken, vermits er een bijkomend adjectief gebruikt wordt. Denken is een hersen activiteit waarbij situaties onderzocht worden, waarbij relaties worden gezocht tussen oorzaken en gevolgen, waarbij verschillende scenario’s voor handelen met elkaar worden vergeleken, waarbij onderzocht wordt wat mogelijke gevolgen kunnen zijn van een bepaalde handeling. Denken […]