taal en zonde

Goed en kwaad. Maatstaf, object en subject. Had die appel toch laten liggen! Wat goed doet het goed te kennen als het tot zulks kwaad leidt? Met kennis kwam ook schaamte. Met kennis kwam de mogelijkheid tot zonde. Meten is weten? En wat dan met voelen? Ja, het gevoel van verbondenheid ruimde plaats voor de […]

over hoop en wanhoop

De vier basis emoties zijn boosheid, verdriet, blijheid en angst. Ze houden telkens verband met begeertes van de persoon, waarbij het object van begeerte kan gaan over bijvoorbeeld fysieke integriteit, over het zelfbeeld of over materiële welstand. Bij angst gaat het over het dreigend verlies van het object van die begeerte, bij blijheid gaat het […]

over het delegeren van kritisch denken

Kritisch denken onderscheidt zich blijkbaar van het ‘normale’ denken, vermits er een bijkomend adjectief gebruikt wordt. Denken is een hersen activiteit waarbij situaties onderzocht worden, waarbij relaties worden gezocht tussen oorzaken en gevolgen, waarbij verschillende scenario’s voor handelen met elkaar worden vergeleken, waarbij onderzocht wordt wat mogelijke gevolgen kunnen zijn van een bepaalde handeling. Denken […]

oprechtheid is een kostbaarheid die onbetaalbaar is voor goedkope mensen

Oprechtheid is die kwaliteit van iemand waarbij deze altijd naar zijn waarheid spreekt en handelt. Deze persoon zal dus niet iets zeggen dat niet strookt met zijn overtuiging, noch zal hij iets doen als het niet in overeenstemming is met zijn denken hierover. Een dergelijk persoon kan blijkbaar niet tactvol zijn. Als hij bij goede […]