Absurditeit is waarheid gespiegeld in de onverschillige werkelijkheid

“Het verdorven vennootschap” van Philip Blom (uitgeverij De Bezige Bij, vierde druk Augustus 2011) is een opmerkelijk boek. Opmerkelijk door de vlotte stijl waarmee het verhaal wordt gebracht rondom de ontstaansgeschiedenis van de stromingen binnen de verlichting, waarbij de filosofische standpunten worden geplaatst in hun historische context en waarbij we als het ware meekijken over […]

de duisternis van de verlichting

Ik heb zopas ‘De neoliberale waanzin’ (Paul Verhaeghe, 2012, VUBPRESS) uitgelezen, met als ondertitel ‘Flexibel, efficiënt en … gestoord’. Het is een werk dat aanzet tot nadenken. De vraag die mij bij aanvang van het lezen een tijdje vergezelde was of absurditeit niet een spiegel was (zie bijvoorbeeld “Absurditeit is inderdaad een kwestie van perspectief” […]

the truth is out there

‘Love it. Change it. Leave it.’ Mijn vader kwam ooit thuis van een seminarie met dat adagio. Ik vond het in zijn beknoptheid erg aantrekkelijk. Je bent ofwel enthousiast over een situatie of je aanvaard dat er beperkingen zijn (Love it). In het andere geval, beslis je dat je deze strijd bewust wél zal aangaan […]

How to boil a frog V4 by AngiWallaceB

smakelijk absurd

“De expert” is een hilarische parodie op het soort absurd gedrag waaraan bedrijven zich (soms) schuldig kunnen maken. Het is een kortfilm van een zevental minuten waarin het begin van een opdracht van een klant aan een leverancier wordt getoond. De klant is vertegenwoordigd door de marketing verantwoordelijke en een designer, en de leverancier is […]