is fruitsap de oplossing voor terrorisme?

een terrorist (boos):

‘jullie Westerlingen, eerst stolen jullie ons Arabische cijfers …’

‘en daarna weigerden jullie onze profeet te erkennen!’

‘en ik … ik weet niet eens hoeveel één appel plus één peer is. sterf! kop eraf!’

een Westerling (bang):

‘wacht. wacht. proef eerst dit eens.’

de terrorist (verbaasd):rekenen

‘oh. zo lekker. wat is het?’

de westerling:

‘dat was 1 appel + 1 peer. nu kan jij ook rekenen!’

 


idee & artwork: Febe febe

redactie: klareau.be

hoe berijdt je best een dood paard?

Eeuwenlang gaf elke generatie Dakota stamhoofden de volgende generatie essentiële wijsheden door. Eén daarvan luidde als volgt: “Wanneer je merkt dat je een dood paard berijdt, dan kan je best afstijgen”. Onze moderne samenleving heeft dankzij de vooruitgang en veroveringen van de wetenschap een heel arsenaal aan geavanceerde mogelijkheden hieraan toegevoegd.

 1. koop een hardere zweep
 2. verander van ruiter
 3. bedreig het paard met afdanking
 4. gebruik meerdere dode paarden om meer snelheid te maken
 5. voorzie extra fondsen en/of opleiding om de output van het dode paard te vergroten
 6. plan een studie reis naar andere landen om te leren hoe ze daar met dode paarden omgaan
 7. neem externe consultants in om het dode paard te berijden
 8. doe een productiviteit studie om te onderzoeken of lichtere ruiters de output van het dode paard zou vergroten
 9. promoveer het dode paard tot een superviserende rol om een ander paard aan te nemen
 10. besteed het dode paard uit aan een lage loon land
 11. verklaar dat vermits het dode paard niet moet worden gevoederd, het minder kostelijk is, minder overhead draagt en daardoor significant meer bijdraagt aan de marge dan andere paarden
 12. doe een vergelijkende studie hoe dode paarden in de huidige economie worden ingezet
 13. benoem het dode paard als ‘anders levend’

Ben je tot hier gekomen en al het voorgaande bracht geen soelaas? Geen paniek, er zijn nog vele technieken en concepten die je kan proberen: lean, agile, bigdata, social media, cloud, open source, crowd funding en door ze te combineren worden de mogelijkheden bijna onbeperkt! Dus vooral niet wanhopen.


bron: http://agilemindstorm.com/2011/06/20/dead-horse-and-agile/

bewerking: klareau.be

 

vier lessen om te overleven in het zakenleven

Les 1

Een kraai zat rustig op een tak, en deed de hele dag niets. Een klein konijn zag de kraai en vroeg hem, “Kan ik ook zoals jou een hele dag zitten te niksen?”. De kraai antwoorde, “Maar natuurlijk!”. En dus installeerde het konijn zich comfortabel in het gras onder de kraai. Plots verscheen er een vos, sprong en at het konijn op.

Moraal: Om te kunnen zitten niksen, moet je heel, heel hoog zitten.

Les 2

Een kalkoen was aan het kletsen met een stier. “Oh, wat zou ik het leuk vinden om op de top van die boom te zitten”, zo zuchtte hij, “maar ik mis de energie voor de klim naar boven”. “Welnu, waarom zou je niet wat van mijn keuteltjes afknabbelen?”, antwoorde de stier. “Ze zitten vol met voedzame stoffen!”. Aarzelend begon de kalkoen aan een dampende vlaai en merkte tot zijn verbazing dat hij inderdaad genoeg energie had om tot op de eerste tak te komen. De volgende dag, na een uitgebreide voeding van zijn nieuw dieet, haalde hij de tweede tak. En tenslotte zat hij op de vierde avond op de bovenste tak, helemaal aan de top. Al snel merkte een boer de kalkoen op en schoot hem uit de boom.

Moraal: Met ‘bullshit’ kan je wel tot aan de top geraken, maar het zal je er niet houden.

Les 3

Wanneer het lichaam eerst werd gemaakt, wouden alle delen de Baas zijn. Het brein zei “Ik zou de Baas moeten zijn, want ik controleer alle delen en functies van het lichaam”. De voeten zeiden “Wij  zouden de Baas moeten zijn, omdat wij het brein daar brengen waar het wil zijn”. De handen zeiden “Neen, wij moeten de Baas zijn, want wij doen al het werk en verdienen al het geld”. En zo ging het maar verder met het hart, de longen en de ogen totdat ook de aars zich moeide. Alle delen lachten luid met het idee dat de aars de Baas zou zijn. En dus staakte de aars, verstopte en weigerde nog te werken. Al spoedig werden de ogen bloeddoorlopen, de handen beklamd, de voeten verkrampt, hart en longen hyper actief en het brein in koorts. Snel besloten allen dat de aars de Baas moest zijn, en zo geschiedde.

Moraal: Je hebt geen brein nodig om de Baas te zijn, elke ‘asshole’ zal volstaan.

Les 4

Een kleine vogel vloog zuidwaarts om te overwinteren. Maar het was zo koud, dat het bevroor en op een groot veld neerviel. Terwijl het daar lag stapte een koe over hem en begroef hem onder een grote vlaai. Het vogeltje, ondergedompeld in de stront, voelde zich opwarmen: hij werd warempel ontdooid! Hij lag er nu, warm en gelukkig, en begon al spoedig van vreugde te zingen. Een voorbijkomende kat volgde het getsjirp en vond de vogel onder de stront. De kat groef de vogel uit en at hem op.

Moraal: Niet iedereen die je onderschijt is je vijand. Niet iedereen die je uit de stront haalt is je vriend. En wanneer je in de stront zit, houd dan je mond!


Bron: http://www.jokes4us.com/animaljokes/managementlessonjoke.html

Vertaling: klareau.be

eindelijk: het geheim van goed leiderschap

Jos is net de trotse nieuwe algemeen directeur geworden, en werkt nog een week samen met zijn onfortuinlijke voorganger. Op diens laatste dag zegt deze: “Luister, je weet nu alles wat ik weet. Mocht je toch nog ooit in een onoplosbare crisis komen: ik heb drie genummerde enveloppen in de lade van je bureau gelegd.”

Drie maanden later gebeurt er inderdaad een drama, alles gaat fout. Jos zit in het oog van de storm en weet zich geen raad. Dan herinnert hij zich de brieven, en snel opent hij de eerste envelop: “Geef je voorganger van alles de schuld!”. Dit doet hij en uiteindelijk komt hij de crisis te boven.

Ongeveer een half jaar later dalen de verkopen van het bedrijf dramatisch en bovendien kampt de productie afdeling met ernstige kwaliteits problemen. In een blinde paniek opent Jos snel de tweede envelop en leest: “Reorganiseren!”. Hij voert een blitz reorganisatie door met de hulp van dure consultants, en al snel keert het lot weer in zijn voordeel.

Echter, drie maanden later dient de volgende crisis zich aan en hij opent met lode schoenen de derde en laatste envelop. Het bericht in deze laatste envelop luidt: “Maak drie enveloppen klaar.”


bronnen: tekst: www.lachjekrom.com, artwork: www.politicalcartoons.com

bewerking: klareau.be

voor eeuwig samen …

Op weg naar hun bruiloft verongelukt een jong gelovig koppel bij een auto ongeluk. Het volgende moment staan ze voor de hemelpoort, en vragen ze na de eerste schrik aan Sint Petrus of ze alsnog kunnen trouwen, in de Hemel.

Petrus zegt: “Ik weet het niet, dit is de eerste keer dat iemand dat vraagt. Ik ga het uitzoeken.”

Het koppel wacht, wacht, en wacht. Drie maanden gaan voorbij als Petrus eindelijk terug keert. “Ja”, zegt hij, “jullie kunnen trouwen in de hemel.”

“Dat is geweldig!” zegt de man, “maar we vroegen ons af, wat als het toch niet lukt met ons huwelijk, kunnen we dan ook een scheiding aanvragen in de Hemel?”

Petrus gooit woedend zijn papieren op de grond. “Wat is er?” vraagt de vrouw angstig.

“Het kostte mij drie maanden om … één priester te vinden in de hemel!

Heb je enig idee hoe lang het zal duren voor ik hier … één advocaat vind ?”

 


bronnen: tekst: www.lachjekrom.com, artwork: zusjesx ‘Voor Eeuwig Samen

bewerking: www.klareau.be

 

de jacht is open

Een slager en zijn beste vriend, een pastoor, gaan samen op jacht.

Na een tijdje stappen merkt de slager een konijn op, schiet, maar mist.

“Godverdomme: mis!” roept de jager.

Even later legt hij weer aan, maar schiet naast een konijn dat vrolijk verder huppelt. “Godverdomme: wéér mis!”

De pastoor waarschuwt dan toch maar zijn vriend: “Als je dat nog één keer zegt, zal God je straffen”.

bliksem

Even later mikt de jager op een ander konijn, maar hij mist hij voor de derde keer op rij.

In een blinde woede schreeuwt de jager het uit: “Godverdooooomme: wééraaaaal mis!”

Plots schiet een bliksemschicht naar beneden en treft de pastoor, die op slag dood is.

Daarop buldert een trage lage stem uit de hemel: “God-ver-dom-me. Mis”

 

 

bron: www.lachjekrom.com

bewerking: www.klareau.be