hoe berijdt je best een dood paard?

Eeuwenlang gaf elke generatie Dakota stamhoofden de volgende generatie essentiële wijsheden door. Eén daarvan luidde als volgt: “Wanneer je merkt dat je een dood paard berijdt, dan kan je best afstijgen”. Onze moderne samenleving heeft dankzij de vooruitgang en veroveringen van de wetenschap een heel arsenaal aan geavanceerde mogelijkheden hieraan toegevoegd.

 1. koop een hardere zweep
 2. verander van ruiter
 3. bedreig het paard met afdanking
 4. gebruik meerdere dode paarden om meer snelheid te maken
 5. voorzie extra fondsen en/of opleiding om de output van het dode paard te vergroten
 6. plan een studie reis naar andere landen om te leren hoe ze daar met dode paarden omgaan
 7. neem externe consultants in om het dode paard te berijden
 8. doe een productiviteit studie om te onderzoeken of lichtere ruiters de output van het dode paard zou vergroten
 9. promoveer het dode paard tot een superviserende rol om een ander paard aan te nemen
 10. besteed het dode paard uit aan een lage loon land
 11. verklaar dat vermits het dode paard niet moet worden gevoederd, het minder kostelijk is, minder overhead draagt en daardoor significant meer bijdraagt aan de marge dan andere paarden
 12. doe een vergelijkende studie hoe dode paarden in de huidige economie worden ingezet
 13. benoem het dode paard als ‘anders levend’

Ben je tot hier gekomen en al het voorgaande bracht geen soelaas? Geen paniek, er zijn nog vele technieken en concepten die je kan proberen: lean, agile, bigdata, social media, cloud, open source, crowd funding en door ze te combineren worden de mogelijkheden bijna onbeperkt! Dus vooral niet wanhopen.


bron: http://agilemindstorm.com/2011/06/20/dead-horse-and-agile/

bewerking: klareau.be

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.